четверг, 22 августа 2013 г.

Як правильно вживати слово "інтеграція"

Чи можна вживати сполучення інтеграція у… в сучасній українській мові? Про це розповідають відомі українські лінгвісти.
Сьогодні спостерігаємо досить активне вживання іншомовного слова інтеграція та його похідних зі значенням входження, приєднання в різних періодичних виданнях. Напр.: Ідентифікація України як європейської держави, її інтеграція у світовий простір можливі за умов визнання...(Право України. – 2009. - No 8. – С. 194); Більша частина запланованого успішно втілюється в життя, зокрема, інтенсифікувалася інтеграція України в європейський простір вищої освіти... (Проблеми освіти. – 2005. – Вип. 16. – С. 32); Такі прилади інтегровані в єдину інформаційно-телекомунікаційну систему ДПС “Гарт” (Камуфляж. – 2009, жовтень. – С. 3).
Проте таке вживання неправильне, бо в сучасній українській літературній мові слово інтеграція означає “об’єднання в ціле будь-яких окремих частин; об’єднання та координація дій різних частин цілісної системи”, що відповідає значенню співвідносного дієслова інтегрувати. Як і об’єднання, воно потребує залежного слова у формі родового безприйменникового відмінка, пор.: об’єднання земель й інтеграція земель, об’єднання говорів й інтеграція говорів, об’єднання зусиль й інтеграція зусиль. Саме тому замість інтеграція України у світовий простір потрібно вживати входження України до світового простору; замість інтеграція України в Євроатлантичне співтовариство потрібно вживати приєднання України до Євроатлантичного співтовариства.

© Тетяна Івасишина, Наталя Мармоленко. Українська мова, 2010, №1

P.S. Добавим, что слово интеграция в русском языке имеет аналогичную сочетаемость, поэтому следует писать не интеграция в мировое сообщество, а вступление в мировое сообщество и т. д. Если же речь идет об объединении разнотипных элементов, следует говорить "интеграция Х и Y". "Интеграция Х с Y – неправильно, утверждает Gramota.ru.  Предлагаем запоминать так: интеграция переводится как «объединение частей в целое», объединить (интегрировать) можно Х и Y, а не Х с Y. А вот соединить – как раз что-то с чем-то, а также одно и другое.

Комментариев нет:

Отправить комментарий